2017 m. gegužės 22 d., pirmadienis

Projekto „Darbuotojas vienai dienai 2017“ apžvalga

Akimirkos iš projekto „Darbuotojas vienai dienai“
Praeitą savaitę pasibaigė jau trečius metus iš eilės VU JEK organizuojamas projektas  „Darbuotojas vienai dienai“. Šis projektas yra unikali galimybė studentams pasirinktoje įmonėje atlikti vienos dienos praktiką. Tai yra žvilgsnis į įmonės ar įstaigos vidų bei darbuotojų kasdienybę.

Praktikos metu studentai viską galėjo pamatyti savo akimis. Susipažinti su įmonėje dirbančiais darbuotojais, paklausti su jų veikla susijusių klausimų ir, pasisekus, įsijausti į darbuotojo vaidmenį atliekant tam tikrus darbus, su kurias susiduria ten dirbantys žmonės. Tokios patirtys padeda aiškiai suvokti studentui ko bus tikimasi iš jo, kaip specialisto, ateityje. Čia detaliai pamatomas juos žavintis darbas ir išsklaidoma visos paslaptys, bei neteisingi įsitikinimai apie jį. Tai padeda studentams aiškiau matyti savo ateities karjerą ir suvokti kuri sritis juos domina.

Šiais metais sėkmingos praktikos įvyko Lietuvos energijos gamybos Elektrėnų elektrinėje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, Valstybinėje energetikos inspekcijoje ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje. Trumpai apie praktikas:

Elektrėnų elektrinėje buvo suteikta galimybė susitikti su daug darbuotojų, kurie mielai sutiko pasidalinti savo darbo patirtimis. Aplankytas cheminių ruošinių ir tyrimų kompleksas ir pamatyta biokuro laboratorija. Taip pat biokuro katilinė, pagrindiniai energetiniai blokai ir naujasis kombinuotojo ciklo katilas ir jo valdymo pultas.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje buvo pristatyta įstaigos veikla, o vėliau vykta į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Čia studentai galėjo susipažinti su atliekyno aplinkos stebėjimu ir patys galėjo atlikti matavimus.

Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją aplankė du studentai. Jiems buvo pristatyta skyrių veikla, papasakoti darbo metodai ir atsakyti iškilę klausimai. Taip pat susitikta su dviem komisijos nariais, su kuriais kalbėtasi apie VKEKK reikšmę Lietuvoje.
Valstybinę energetikos inspekciją aplankiusi studentė buvo supažindinta su pačia įstaiga, jos veikla ir su kokiais darbais tenka inspekcijai susidurti. Aplankyti elektros ir šilumos skyriai bei išsiaiškinta jų veikla ir darbo specifika.

Tiek studentai išvykę į vienos dienos praktiką, tiek dalyvavusios įmonės sutinka, kad tokios iniciatyvos yra reikalingos. Vienbalsiškai tvirtina, kad mielai sutiktų dalyvauti šiame projekte ir kitais metais.

Projektas „Darbuotojas vienai dienai“ padeda studentams aiškiau pamatyti darbo rinką. Po šio projekto nemenka dalis studentų susidomi ilgesnio laiko praktikomis pastarosiose įmonėse, o kai kurie net jose įsidarbina. Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas džiaugiasi, kad mūsų šalyje yra jaunąja energetikų karta besirūpinančių įmonių ir įstaigų, bei iniciatyvių studentų, kurie ne tik noriai dalyvauja šiame projekte, bet ir jį organizuoja.  

2017 m. gegužės 10 d., trečiadienis

VU JEK Ataskaitinė–rinkiminė konferencija 2017

Konferencijos akimirkos
Balandžio 28 d. įvyko VU JEK Ataskaitinė–rinkiminė konferencija, kurios metu buvo pristatyta klubo metų veiklos ataskaita, priimtos VU JEK  vidaus darbo taisyklės ir nuostatai. Po ataskaitos buvo išrinktas naujasis VU JEK pirmininkas Andrius Marcinkevičius ir valdyba, kurią be pirmininko dar sudarys Ina Vaitiekutė, Ignas Kazakevičius, Miglė Mackevičiūtė ir Jonas Zinkevičius. Visą konferenciją užbaigė mūsų klubo surengtos nominacijos. Konferencijos protokolas

2017 m. balandžio 18 d., antradienis

Kviečiame susipažinti su kandidatais į VU JEK Pirmininko postą


Kviečiame susipažinti su kandidatų į VU JEK Pirmininko postą CV ir motyvaciniais laiškais.

Šiemet norą kandidatuoti pareiškė du asmenys – Jonas Zinkevičius ir Andrius Marcinkevičius.

Jono Zinkevičiaus
CV
Motyvacinis

Andrius Marcinkevičius
CV
Motyvacinis

2017 m. balandžio 28 d. 17 val. VU FF Saulėtekio al. 9, 213 auditorijoje vyks VU JEK Ataskaitinė–rinkiminė konferencija.

Kiekvieną pavasarį VU Jaunųjų energetikų klubas rengia Ataskaitinę–rinkiminę konferenciją, kurioje gali dalyvauti kiekvienas studentas ar alumni, o balso teisę turi VU JEK nariai.


 Konferencijos metu:
• Pristatoma klubo veiklos ataskaita;
• Renkamas VU JEK Pirmininkas;
• Renkami 4 valdybos nariai (pirmininkas tampa 5-uoju);
• Naujasis vadovas paskelbia naują koordinatorių komandą;
• Nariai apdovanojami VU JEK nominacijomis;
• Tvirtinami JEK nuostatai

Klubo nariai, norintys kandidatuoti į VU JEK pirmininko pareigas, turi atsiųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką adresu vujek@jek.lt iki balandžio 17 d. 22 val. Norėdami tapti valdybos nariu, kandidatūrą galite išsikelti Konferencijos metu.

Maloniai kviečiame dalyvauti didžiausiame ir svarbiausiame VU JEK metų įvykyje!

2017 m. balandžio 17 d., pirmadienis

Sveikiname su Lietuvos energetikų diena!


Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas sveikina visus su Lietuvos energetikų diena!