2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

Apklausos apžvalga

JEK nuoširdžiai dėkoja visiems, užpildžiusiems paskaitos metu išdalintas apklausos anketas. Jūsų išsakyti pastebėjimai – labai svarbus įrankis, užtikrinsiantis renginių kokybę. Į pasiūlymus būtinai bus atsižvelgta organizuojant paskaitas ateityje.

Džiugu, kad pasiūlėte daug temų. Nurodėte, kad jus domintų pranešimai apie:

  • Branduolinę energetiką, tyrimus vykdomus šioje srityje, VAE, branduolinio kuro kiekio/kainos klausimus, radioaktyviąsias atliekas, Fukušimos AE avariją;
  • Atsinaujinančius energijos šaltinius, jų perspektyvas ir galimybes, esamą situaciją;
  • Įvairių energijos generavimo šaltinių tarpusavio palyginimą, konkrečių šaltinių privalumus;
  • Elektros energijos rinką: BALTPOOL, perdavimo, gamybos kainas, tarifo sudarymo metodus;
  • Energetikos politiką, trečiąjį ES energetikos paketą;
  • Ekologiją, taršos leidimus;
  • Smulkesnę techninę informacija apie perdavimo, skirstomuosius tinklus, Smartgrid.

Atsižvelgiant į šias kryptis bus formuluojamos konkrečios temos ateities paskaitoms. Prieš kiekvieną paskaitą, bus rengiami konkretūs klausimai pranešėjams. Laukiame aktyvaus Jūsų dalyvavimo šiame procese!

Dėkojame ir už techninius pasiūlymus. Į Jūsų išsakytas pastabas dėl pranešimų trukmės, apimties, informavimo apie paskaitas, bus atsižvelgta.

Primename, kad jeigu turite kokių nors pastabų, pageidavimų, pasiūlymų, galite rašyti komentarus puslapyje, arba kontaktuoti elektroniniu paštu, adresu jeklubas@gmail.com .

Žemiau pateikiame truputėlį statistikos.

1 pav. Paskaitos auditorija.

Dauguma atėjusių nurodė esą studentai. Keli atėjusieji – dirbantys. Džiugu, kad jau pati pirmoji paskaita sulaukė didelio Jūsų susidomėjimo. Turbūt verta manyti, kad ateityje aktyvumas tik augs.


2 pav. Informacijos sklaida.

Informavimo šaltinių efektyvumas pasiskirstė gana tolygiai. Džiugu, kad prie pasirinkimo „kita“ buvo nurodžiusiųjų JEK internetinį puslapį. Ir toliau stengsimės Jus operatyviai informuoti jau esamais kanalais ir ieškoti naujų.


3 grafikas. Paskaitos įvertinimas

Malonu, kad absoliuti dauguma dalyvavusių paskaitą įvertino gerai. Paprašyti argumentuoti savo pasirinkimą rašėte, kad paskaita buvo įdomi, labai informatyvi, išsami, nuosekli, aktuali, supažindinanti su esama situacija, suteikė daug įdomios ir reikalingos informacijos. Atsakymai į klausimus buvo įvertinti kaip išsamūs, suprantami, aiškūs, platūs. Komplimentų sulaukė ir pranešėjas - tai gerai pasiruošęs, geranoriškas, puikus specialistas, sugebantis paprastai ir aiškiai atsakyti į visus svarbius, rūpinčius klausimus. Prie pasirinkimo vidutiniškai buvo nurodyta priežastis, kad kalbėta ne ta tema, kurią tikėtasi išgirsti atėjus į paskaitą. Manome, kad paskaitos temą buvo suformuluota pakankamai aiškiai. Buvo pateikta ir daug užuominų bei papildomos medžiagos, apie kurią bus kalbama.

Dar kartą tariame nuoširdų AČIŪ visiems dalyvavusiems ir reiškusiems savo nuomonę!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą