2011 m. birželio 4 d., šeštadienis

Klausimai trečiajai paskaitai!

Pateikiame klausimų trečiajai paskaitai sąrašą. Papildomus klausimus, žinoma, galėsite užduoti ir paskaitos metu. Jeigu turite kokiųnors pastebėjimų prašome komentuoti!
 • VAE ir energetinė nepriklausomybė
 1. Kodėl Lietuvai reikia VAE? Ar nėra kitų būdų užtikrinti energetinę nepriklausomybę?
 2. Kokia VAE kaip regioninio energetikos projekto svarba?
 3. Skelbiama, kad strateginis investuotojas gautų apie 51% VAE projekto akcijų. Kokią dalį akcijų planuoja gauti Lietuva?
 4. Kaip VAE gali užtikrinti Lietuvai energetinę nepriklausomybę jei kontrolinį akcijų paketą turės strateginis investuotojas?

 • Abejonės dėl VAE

 1. Ar pastačius VAE, neteks pirkti kuro kasečių iš tos pačios kaimyninės valstybės, nuo kurios įtakos bandome pabėgti?
 2. VAE statyba dažnai lyginama su neįgyvendintais ar užsitęsusiais vyriausybės projektais, tokiais kaip valdovų rūmų ar nacionalinio stadiono statyba. Kaip ir kodėl šis projektas nepatirs minėtų projektų baigties?
 3. Dr. R. Pakalnis informavo, kad šių metų rudenį, Lietuvoje turėtų įvykti referendumas dėl visų trijų AE statomų Lietuvoje ir šalia jos. Kaip gali paveikti šis referendumas VAE projektą, jeigu dauguma jo dalyvių nubalsuotų prieš?
 4. Koks Jūsų požiūris į referendumo kėlimo klausimą?
 5. Koks Lietuvos piniginis įnašas į šį projektą? Ar jau turime surinkę reikiamą sumą?
 6. Ar pagrįsti Lietuvos piliečių nuogąstavimai, kad pastačius VAE neišvengiamai kils elektros energijos kaina? Kodėl?
 7. Ar nekils problemų dėl VAE licencijavimo ir paleidimo? Kadangi Lietuva neturi patirties šioje srityje, ar ketinama atkartoti kitų šalių (pvz Suomijos) žingsnius, ar bus bandoma eiti tarpiniu keliu tarp griežtų skandinaviškų ir "atlapaširdiškų" rusiškų reikalavimų? 
 8. Kokioje VAE projekto stadijoje, Jūsų nuomone, gali kilti daugiausia problemų?
 9. Kokios, Jūsų akimis, silpnosios VAE projekto pusės?
 • VAE projekto eiga

 1. Ar yra nepadarytų darbų, susijusių su VAE projektu, kuriuos galima padaryti nežinant strateginio investuotojo?
 2. Ar Lietuva sugebės paruošti reikiama kiekį kvalifikuotų specialistų dirbti VAE ir eksploataciją prižiūrinčiose institucijose? 
 3. Kada bus viešai paskelbtos sutarties su strateginiu investuotoju sąlygos?
 4. Kokiais etapais bus vykdomas VAE projektas po sutarties su investuotoju pasirašymo?
 5. Kokie projektai turės būti atlikti iki fizinės AE statybos pradžios?
 6. Kokį vaidmenį šiuose projektuose vaidins VAE, Lietuvos branduolinis reguliatorius (VATESI), užsienio valstybių (Latvijos, Estijos, Lenkijos) institucijos, strateginio investuotojo kompanija?
 7. Kuris maršrutas transporto studijoje pasirinktas stambiagabaričių krovinių transportavimui (ankščiau buvo minimi keli alternatyvūs keliai)? Kodėl?
 8. Ar sekančiuose AE statybos etapuose bus mokslo–tiriamųjų darbų poreikis? Kokių?
 • Branduolinė energetika ir atsinaujinantys energijos šaltiniai
 1. Ar atsinaujinantys energetikos šaltiniai yra alternatyva AE? Kodėl?
 2. Vis daugiau kalbama apie kombinuotas elektrines, pvz ant vėjo jėgainių pritvirtinti saulės elementai Atsižvelgiant į tai, kad AE turi labai didelius pastatųpaviršiaus plotus, kurie neturi jokių langų ir yra itin tvirtos konstrukcijos. Kodėl šie paviršiai nepadengiami saulės elementais? Ar tai nepadėtų padaryti AE"žalesnės" ir patrauklesnės žmonių akiai?
 • Avarijos atominėse elektrinėse
 a) Fukušima
 1. Kitų šalių patirtis. Černobylio ir Fukušimos elektrinių avarijų padariniai. Kokį skaičių žmonių tai paveikė?
 2. Po katastrofos Fukusima AE prabilta apie AE saugą ir reikalingumą. Ar bus daromi saugos pakeitimai VAE projekte atsižvelgiant į įvykius minėtoje AE?
 3. Kaip keičiasi AE projektų kaina po avarijos Fukušimos AE?
 4. Kaip Jūsų nuomone Vokietijos sprendimas iki 2022 metų uždaryti branduolines jėgaines atsilieps branduolinės energetikos plėtrai regione?
 5. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad Lietuva turėtų sekti Vokietijos pavyzdžiu. Kodėl Vokietijos pasirinktas kelias mums nepriimtinas?
 6. Kodėl Fukušimos AE avarija negali pasikartoti moderniuose, trečios kartos reaktoriuose?
 7. Kokios nuotaikos šiuo metu vyrauja pasaulinėje branduolinėje rinkoje? Kaip šios pramonės šakos atstovai įsivaizduoja AE plėtrą pasaulyje?
b) Branduolinė sauga
 1. Kaip užtikrinama sauga branduolinėse jėgainėse eksploatacijos metu?
 2. Kas blogiausia gali atsitikti esant AE Lietuvoje? Kiek žmonių tai paveiktų? Kokia to tikimybė?
 3. Ar Lietuvoje eksploatuojant kitų rūšių elektrines buvo sutrikimų ar avarijų?
 • Ignalinos Atominė elektrinė
 1. Ar Lietuvoje eksploatuojant AE buvo kokių nors sutrikimų?
 2. Koks skirtumas tarp senos Ignalinos AE ir žadamos statyti?
 3. Kaip galėtumėte pakomentuoti aikštelių geologinių tyrimų rezultatų nesutapimą su ankščiau paskelbtomis išvadomis?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą