2012 m. vasario 21 d., antradienis

Klausimai artėjančiai JEK paskaitai


Tęsiame JEK paskaitų ciklą Lietuvos energetinė nepriklausomybė - ką apie tai žinau? Šį kartą klausysimės paskaitos aktualia atsinaujinančių šaltinių energetikos tema. Paskaitos tema - "Atsinaujinančių energijos išteklių energetika: dabartinė situacija ir ateities perspektyvos". Paskaita vyks kovo 6 d. 16 val. VU Fizikos fakultete. Auditoriją paskelbsime truputį vėliau.


Šiuo metu esame sulaukę tokių klausimų būsimosios paskaitos tema:

Ekonominiai aspektai
 • AEI subsidijavimo sritys.
 • Pagrindiniai investuotojai į AEI Lietuvoje (šalys).
Teisiniai aspektai
 • Teisiniai barjerai, trukdantys AEI plėtrai.
 • AEI generatorių galingumai, kuriems dar nereikia leidimų.
 • Planuojami AEI veiklą reglamentuojančių įstatymų pokyčiai.
AEI išteklių perspektyvos
 • Kokios teorinės galimybės patenkinti elektros energijos poreikius su kiekvienu iš energijos šaltinių? T.y. kiek energijos procentais galima pagaminti pilnai išnaudojant vėją arba pilnai išnaudojant biokurą ir t.t. Ekonomiškai efektyviausi AEI privatiems namams, daugiabučiams?
Klausimai iš NES
 • Pagal NES, iki 2020 metų Lietuvoje turi būti instaliuota 500 MW suminės galios vėjo jėgainių, 10 MW saulės elektrinių, mažiausiai 224 MW galios biomasę kūrenančių elektrinių ir 153 MW galios hidroelektrinių. Kokiais kriterijais remiantis buvo nustatytos šios ribos?
Elektros energijos sektorius.
 • Pagal Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją, toliau NES, skelbiama, kad elektros energijos gamyboje pirmenybė bus teikiama biomasę naudojančioms kogeneracinėms elektrinėms ir vėjo energetikai. Kokiais būdais yra skatinamos šios elektros energijos gamybos priemonės?
 • Pagal NES, iki 2020 metų Lietuvoje turi būti instaliuota 500 MW suminės galios vėjo jėgainių, 10 MW saulės elektrinių, mažiausiai 224 MW galios biomasę kūrenančių elektrinių ir 153 MW galios hidroelektrinių. Kiek jau yra instaliuota MW kiekvienai iš išvardintų elektrinių?
 • Kas yra bazinė elektros energijos generacija? Kuo ji svarbi?
 • Ar AEI gali užtikrinti bazinę generaciją? Jei taip, tai kokiais būdais?
 • Ar VAE galės užtikrinti bazinę generaciją? Jei taip, tai kodėl galės?
 • Ar VAE projektas trukdo AEI plėtojimui? Jei taip, tai kokiais būdais?
 • Ar galima labiau vystyti biomasę naudojančias kogeneracines elektrines taip atsisakant Visagino AE?
 • Kokio dydžio galios rezervą reikėtų užtikrinti turint 500 MW suminės galios vėjo jėgainių parką ir neturint VAE? Kokio dydžio galios rezervą reikėtų užtikrinti turint 1000 MW suminės galios vėjo jėgainių parką ir neturint VAE? Kokio dydžio galios rezervą reikėtų užtikrinti turint 500 MW suminės galios vėjo jėgainių parką bei turint 34% VAE akcijų?
Šilumos sektorius.
 • Pagal NES, pagrindinis uždavinys yra padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pat metu keičiant šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. Kokią  šilumos gamybos dalį šiuo metu sudaro biomasė? Kaip sparčiai vyksta gamtinių dujų šilumos gamybai keitimas biomase, t.y. kokie yra pokyčiai per pastaruosius penkis metus? Kaip yra skatinamas efektyvus vartojimas ir perdavimas?
 • Pagal NES, 2020 metais Lietuvoje AEI dalis sudarys ne mažiau 60 procentų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Didžiausia energijos dalis šiame sektoriuje bus gaunama iš biomasės, todėl būtina užtikrinti pakankamą šio kuro kiekį už konkurencingą kainą. Atitinkamai bus plėtojama kurui tinkamos medienos surinkimui ir apdirbimui reikalinga infrastruktūra, žymiai padidintas šiaudų, kaip kuro naudojimas. Kokiais būdais žadama įgyvendinti šiuos siekius? Kas jau yra šioje dalyje padaryta? Ar padėtis centralizuoto šildymo tiekimo sektoriuje skiriasi nuo padėties prieš penkerius metus? Jei taip, tai kokie skirtumai?
 • NES skelbiama, kad per šį dešimtmetį Lietuva sumažins šilumos suvartojimą gyvenamuosiuose namuose ir viešuosiuose pastatuose 30–40 procentų. Lyginant su 2009 metais ir tai kasmet leis sutaupyti 2–3 TWh šilumos. Kokiais būdais žadama pasiekti šį tikslą? Kiek procentų šilumos suvartojimas minėtuose objektuose jau yra sumažintas lyginant su 2009 metais?
 • NES skelbiama, kad iki 2020 metų bus siekiama kasmet po 1,5 proc. didinti energijos vartojimo efektyvumą. Ar pavyksta įgyvendinti ši siekį? Koks energijos vartojimo efektyvumas buvo 2010 metai ir koks 2011 metais?
 • Pagal NES, šilumos gamybos sektoriuje efektyvumas bus didinamas keičiant senas katilines naujomis efektyvesnėmis biomasę naudojančiomis katilinėmis ir tam tinkamose vietose įrengiant biomasės kogeneracines elektrines. Kiek jau tokių pakeitimų yra padaryta per pastaruosius penkerius metus? Kiek yra įrengta naujų biomasės kogeneracinių elektrinių?
Transporto sektorius.
 • Pagal NES, atsinaujinantys energijos ištekliai sudarys ne mažiau nei 10 procentų degalų suvartojimo. Kokią dalį degalų suvartojimo AEI sudaro dabar? Kaip planuojama šią dalį didinti?
Klausimai dėl VAE – AEI santykio  
 • Kiek žmonių dirba Energetikos Ministerijos atsinaujinančių energijos išteklių skyriuje ir kiek žmonių iš Energetikos Ministerijos dirba prie Visagino atominės elektrinės projekto, kiek prie kitų neatsinaujinančių šaltinių energetikos projektų?
 • Koks finansavimas bus skiriamas Visagino atominei elektrinei, kokia suma per tą patį laikotarpį bus skiriama kogeneracinių biokuro jėgainių statybai?
Kita
 •  Ar atominė energetika yra atsinaujinančių išteklių energetika?
Klausimų vis dar laukiame el. paštu: jeklubas@gmail.com arba puslapio skiltyje "užduok klausimą".

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą