2012 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Klausimai artėjančiai JEK paskaitai

Skelbiame klausimų, kurie bus aptariami rytoj (balandžio 24 d.) vyksiančios JEK paskaitos "Baltijos regiono integracija į Europos elektros energijos sistemą: tikslai ir iššūkiai" metu. Paskaitą ves elektros energijos sistemų ekspertas Alfridas Razma. Paskaita vyks VU FF 201 auditorijoje. Kviečiame dalyvauti!
Jungtys ir sujungimas

Kodėl kalbama apie Baltijos regioną ir jo integraciją, o ne apie atskirai Lietuvos el. energijos sistemą ir jos darbą? Kodėl svarbi regiono sąvoka? Kaip kiekvienos atskiros regiono valstybės sistemos darbas lemia kitų regiono valstybių sistemų darbą?

Kokia šiuo metu yra Lietuvos ir Baltijos regiono elektros energijos tinklo situacija? Kaip valdomi energijos srautai sistemoje? Kas trukdo įgyvendinti rinkos liberalizavimą?

Kodėl reikalinga Baltijos regiono elektros energijos sistemos integracija į Vakarų Europos energijos sistemą?

Kodėl reikalingas sinchroninis susijungimas? Kodėl nepakaktų prisijungimo per nuolatinės srovės intarpus?

Kaip šalies tinklo sinchronizacija su konkrečia sistema susijusi su elektros energijos srautų valdymu šalies sistemoje?

Kokiais etapais bus vykdomas Baltijos valstybių sujungimas su Vakarų ir Šiaurės Europos energetinėmis sistemomis? Kokie etapai jau įvykdyti?

Kokie kriterijai ir reikalavimai keliami Baltijos regionui, norint susijungti sinchroniniam darbui su vakarų Europos sistema?

Kuom skirsis susijungimas su Nordpool ir Enso-e?

Kokiu būdu Lietuva ir Baltijos regionas, po sinchroninio susijungimo su Enso-e bus prijungta prie Ips/Ups sistemos? Kokie pagrindiniai iš to išplaukiantys sistemos darbo pokyčiai?

Kokie jungčių projektai vykdomi įgyvendinant susijungimo strategiją?

Kokie kiekvienos iš jungčių techniniai parametrai ir techninė – strateginė reikšmė?

Kokiose stadijose yra konkretūs jungčių projektai?

Būsimam asinchroniniam prisijungimui prie IPS/UPS šiuo metu numatytos dvi keitiklių stotys – Alytuje ir Narvoje. Kas bus daroma su didelės galios linija einančia iš Visagino pastotės? Kokie veiksmų planai kitų linijų, šiuo metu jungiančių Baltijos regioną IPS/UPS sistema atžvilgiu?

Generatoriai

Kokia šiuo metu situacija su el. energijos generatoriais Baltijos regione? Kokia instaliuota galia? Kiek iš esamų generatorių gali pardavinėti elektros energiją rinkoje diktuojamomis sąlygomis?

Kokie būtini reikalavimai esamiems sistemos generatoriams norint įgyvendinti sinchroninį susijungimą?

Kokios galios pasiūlos - paklausos tendencijos numatomos?

Kaip ir kokie pokyčiai (išjungimas/atsiradimas) el. energijos generatorių galios balanse paveiks Baltijos regiono elektros energijos sistemą?

Koks naujo Elektrėnų bloko vaidmuo el. energijos sistemos darbe?

Kaip sistemos galių balansą lemtų planuojamų projektų Baltijos regione (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje) įgyvendinimas/neįgyvendinimas?

Kokia VAE projekto reikšmė regiono sistemos galių balanso, sistemos integracijos požiūriais?

Kokie techniniai tinklo parametrai lemia vienetinio generatoriaus galios dydžio pasirinkimą ir generatorių skaičiaus poreikį sistemoje?

Ar VAE generatoriaus galia nėra kliūtis integracijai? Kodėl?

Koks dabartinis alternatyviųjų ir tradicinių generatorių santykis sistemoje? Kaip kiekviena iš šių generatorių rūšių veikia sistemos darbą? Kodėl? Kaip šis santykis keisis įgyvendinus Baltijos ir Europos sistemų sujungimo strategiją? Kokie techniniai sunkumai gali iškilti įgyvendinimo etape? Kokios naujos galimybės alternatyviųjų generatorių plėtrai atsiras įgyvendinus susijungimą? Kokios dabartinės plėtros tendencijos?

Svarstymai apie VAE ir atsinaujinančiųjų generatorių „neišsitekimą“ el. energijos sistemoje: ar VAE galia apriboja alternatyviųjų generatorių plėtrą regione (poreikio, rezervavimo ir kiti techniniai klausimai)? Kodėl?

Rinkos atvėrimas

Kas šiuo metu gali dalyvauti rinkoje vykstančioje prekyboje el. energija?

Kaip ir kokie techniniai el. energijos sistemos parametrai veikia laisvą prekybą rinkoje (kaip veikia)?

Kaip keisis ši situacija įgyvendinus regiono integracijos į Europos sistemas planus?

ES Politika Baltijos regiono integracijos atžvilgiu

Kokia ES pozicija Baltijos regiono „energetinės salos“ integracijos klausimu?

Kokios ES institucijos rūpinasi integracijos klausimais?

Koks Lietuvos specialistų santykis su tomis institucijomis? Kuriose vietose bendradarbiaujama? Kas iš Lietuvos pusės užsiima iškylančių klausimų sprendimu?

Kokie politiniai faktoriai gali lemti sklandų susijungimo strategijos įgyvendinimą? Kokie iš to kylantys iššūkiai?

Kokia regiono partnerių dabartinė pozicija vykdomų susijungimo projektų atžvilgiu?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą