2014 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

Ignalinos atominės elektrinės vietoje po 25 metų žels pievelė- Energymarket.lt

JEK kurtas straipsis apie Ignalinos AE. Dėkojame teksto autoriams bei energymarket.lt

Apie Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymą sklando daugybė mitų ir pramanų: neva Lietuva nesugeba ir nemoka tvarkytis, švaistomi milijardai, o panaudoto kuro nėra kur dėti. Tai – tik neatsakingos kalbos, kurias gali paneigti tie, kurie bent kiek rimčiau susipažįsta su uždarymo procesu.
Lietuva finansuoja tik 5 proc. darbų
2004 metų gruodį buvo uždarytas pirmasis Ignalinos AE blokas, o 2009 metų gruodį – ir antrasis. Nuo Ignalinos AE paleidimo pradžios buvo pagaminta virš 300 mlrd. kWh elektros energijos.Pirmasis Ignalinos (AE) blokas buvo paleistas 1983m. gruodžio mėnesį, antrasis – 1987m.rugpjūtį. Tai buvo galingiausi reaktoriai pasaulyje, kurių kiekvieno instaliuota galia siekė 1500 MW.
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimui buvo pasirinktas nedelstino išmontavimo būdas. Tai ekonomiškai ir socialiai naudingasAE uždarymo būdas, kuris nepalieka neatliktų darbų ateities kartoms – panaudojama esama darbo jėga, o kartu ir ilgametė  patirtis bei esama infrastruktūra.
Tačiau tokio eksploatacijos nutraukimo metu darbai atliekami esant aukštesniems radioaktyvumo lygiams, be to, tenka ieškoti būdų gauti greitą šių darbų finansavimą. Šiuo metu Lietuvos valstybės lėšos sudaro tik apie 5 proc. viso Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo finansavimo,o kitos lėšos gaunamos iš ES ir kitų paramos šaltinių.


Vilniaus unniversiteto Fizikos fakulteto studentai JEK suorganizuotoje ekskursijoje į IAE
Daug darbų jau padaryta, daug dar laukia
Eksploatacijos nutraukimas – tai ilgas ir sudėtingas procesas, kurį sudaro keli etapai. Pirmasis etapas – pasirengimas nutraukti eksploataciją, kurio metu kaupiami reikiami duomenys, planuojama ir licencijuojama tolimesnė veikla, gaunami leidimai, statomos saugyklos ir kita.
Antrasis etapas – eksploatacijos nutraukimas (įrangos išmontavimas ir deaktyvavimas) ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Per šį etapą radioaktyvios medžiagos yra sutvarkomos ir palaidojamos.
Ir trečiasis etapas – pastatų nugriovimas, kurio pabaigą žymi naujos pievelės buvusios elektrinės vietoje užsėjimas.
Šiuo metu Ignalinos atominėje elektrinėje darbai yra peržengę antrojo eksploatacijos nutraukimo etapo slenkstį. Numatyta, kad Ignalinos AE išmontavimo darbai turėtų būti baigti apie 2030metus. Šiai dienai oficiali data,  kuria yra numatoma pasiekti „rudojo lauko“ stadiją, yra 2029metai.
Galbūt statys ir požeminį atliekyną
Radioaktyvių medžiagų laidojimo vietos skiriasi priklausomai nuo jose laidojamų atliekų, radioaktyvių medžiagų aktyvumo ir jų pavojingumo trukmės. Išskiriamos trys radioaktyvių atliekų kategorijos: labai mažo aktyvumo trumpaamžės, mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės radioaktyviosios atliekos bei panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės atliekos.
Kiekvienos kategorijos atliekos yra tvarkomos ir prižiūrimos skirtingai. Didžiausia priežiūra reikalinga panaudoto branduolinio kuro ir kitoms ilgaamžėms atliekoms. Šių atliekų saugojimo technologija dar nėra sukurta–yra sukurti keli panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių atliekų saugojimo modeliai. Todėl šiuo metu šalia Ignalinos AE yra statoma antroji laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla, kurioje bus saugomas panaudotas branduolinis kuras, išvežtas iš abiejų energijos blokų.
Tokiu būdu bus užtikrintas saugus ir patikimas panaudoto branduolinio kuro saugojimas dar 50 metų. Šiuo metu jau yra atliekami geologiniai tyrinėjimai ir svarstoma galimybė statyti požeminį atliekyną.
Lietuvos inžinierių sėkmė
Iš viso Ignalinos AE veikimo laikotarpio yra įdomu tai, jog jėgainės eksploatacijos metu jos specialistai pirmieji pradėjo naudoti įsodrintą kurą su išdegančiu sugėrikliu – erbiu. Taip gaunamas ne tik saugesnis kuro degimo procesas, bet ir ekonominė nauda.
Ignalinos AE eksploatavimo metu naudojant šią technologiją buvo sutaupyta daugiau nei 1 mlrd. litų, o panaudoto kuro saugojimo sąnaudos sumažėjo 1,5 karto. Tai buvo Lietuvos inžinierių sukurta technologinė inovacija, kuri buvo panaudota visuose RBMK reaktoriuose.
Ignalinos AE pirmasis energijos blokas buvo sustabdytas anksčiau techniškai nustatyto eksploatacijos nutraukimo termino, kai jo aktyviojoje zonoje liko apie 70 proc. ne iki galo išnaudotų branduolinio kuro rinklių.Todėl Ignalinos AE buvo sukurtas unikalus pasaulio praktikoje procesas – kuro iškrovimas ir jo transportavimas iš pirmojo į antrąjį bloką ten jį galutinai sunaudojant.
Panaudotą branduolinį kurą iš reaktoriaus ir išlaikymo baseinų galima bus pradėti iškrauti tik įdiegus naują laikinąją sauso tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklą, kurios darbai nuo plano atsilieka kelerius metus.
Ignalinos AE – yra pirmoji pasaulyje, kurioje vykdomi RBMK reaktoriaus eksploatacijos nutraukimo nedelstino išmontavimo būdu darbai. Todėl čia dirbančius mokslininkus ir inžinierius galima vadinti šio sudėtingo proceso pionieriais.
Jųpatirtį bei inovacijas „know-how“ pavidalu bus galima parduoti uždarinėjant kitus RBMK reaktorius ar kitas atomines elektrines.


 Dovilė Čibiraitė,  Giedrius Tušinskis
Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą