2015 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Koks jos vaidmuo mūsų gyvenime?

Dujų iš SGDT kaina, elektros energijos ar šilumos kainų tarifai, energijos tiekimas... Šioms problemoms spręsti reikalinga informacija, žinios, skaidrumas bei bendradarbiavimas tarp įvairių energetikos sektoriaus subjektų. Šios srities reguliavimas stipriai veikia tiek ekonomiką, tiek kasdienį gyvenimą, todėl tvirti sprendimai joje yra būtini. Prie to ženkliai prisideda Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas turėjo progą susitikti su buvusia Komisijos pirmininke Diana Korsakaite ir sužinoti apie VKEKK vykdomą reguliavimą.

VKEKK įkurta 1997 metais remiantis LR energetikos įstatymu. Ši nepriklausoma valstybinė reguliavimo institucija yra teisiškai atskirta ir prižiūri Lietuvos energetikos sektorių. VKEKK įsteigta dalyvaujant LR Prezidentui, Seimui bei Vyriausybei ir, nors ir yra niekam nepavaldi, yra atskaitinga įstatymų leidžiamajai bei vykdomajai valdžioms – Vyriausybei bei Prezidentei ir Seimui.

Komisiją sudaro jos pirmininkas, nariai bei valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Komisija savo funkcijų vykdymui turi administraciją, sudarytą iš departamentų ir skyrių, o jiems vadovauja administracijos direktorius. Seimo nutarimu 2014 metų gruodį buvo paskirta nauja VKEKK pirmininkė Inga Žilienė. Pirmininkas yra skiriamas penkerių metų kadencijai.

VKEKK funkcijos yra gana aiškiai apibrėžtos: ji rūpinasi vartotojų teisių bei teisėtų interesų apsauga, integracija į vieningos ES energetikos rinką, skaidrumo energetikos sektoriuje bei institucinėje veikloje užtikrinimu, konkurencijos, inovacijų bei veiklos efektyvumo skatinimu. Pagrindinė pačios VKEKK išsikelta misija yra užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.
Veiklos sritys apima šilumos, elektros, dujų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsinaujinančių išteklių sektoriuose veikiančių įmonių reguliavimą.


VKEKK veikla labai veikia Lietuvos energetiką. Institucija atlieka energetikos rinkos priežiūrą ir stebėseną bei skelbia ataskaitas, taip pat išduoda licencijas energetikos įmonėms. Pavyzdžiui, Komisija nustatė SGD terminalo teikiamų paslaugų bei išlaikymo įkainius 2015 metams. Apskritai, VKEKK nustato daugelio paslaugų įkainius bei juos reguliuoja nustatydama viršutines kainų ribas. Jas dažniausiai nulemia įmonės, turinčios didelę įtaką, todėl stengiamasi išvengti neigiamų pasekmių vartotojams. Tarkime, elektros energijos perdavimo, tiekimo bei skirstymo kainų viršutinės ribos nustatomos penkeriems metams ir šis terminas gali būti keičiamas tik Komisijos sprendimu. Taip pat neseniai buvo nustatytas elektros energijos tarifas 2015 metams. Kiekvieno sektoriaus reguliavimą nustato aukštesni teisės aktai, kuriuos lemia LR vyriausybės nutarimai, Aplinkos bei Energetikos ministerijų įsakymai. Todėl negalima sudaryti vienodos reguliacinės sistemos visiems sektoriams.

Institucija yra neatsiejama nuo Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimo Lietuvoje, kuriuo siekiama sukurti veiksmingą bei konkurecingą ES energetikos rinką. Priėmus politinį sprendimą atskirti AB „LitGrid“ veiklą nuo UAB „Visagino atominė elektrinė" įmonių grupės ir paskirti įmonę perdavimo sistemos operatoriumi, VKEKK tapo atsakinga už tinkamą veiklos atskyrimo įvykdimą bei teisės aktų įgyvendinimo kontrolę. Tokiu sprendimu siekiama išvengti interesų konflikto bei padidinti skaidrumą elektros rinkoje. Taip pat VKEKK lemia strateginių projektų tokių, kaip “NordBalt” ar “LitPol Link”, kurie padidins mūsų šalies energetinį saugumą, nes bus sudarytos elektros perdavimo jungtys su Švedija bei Lenkija, įgyvendinimą. Tai tik keli pavyzdžiai, kurie rodo, kad VKEKK yra svarbus žaidėjas energetikos rinkoje.

Komisijos prioritetiniai darbai šiems 2015 metams yra elektros ir gamtinių dujų tinklų kokybės parametrų laikymosi formavimas, elektros kainų palyginimo ir duomenų surinkimo bei analizės sistemų sukūrimas, vandentvarkos įmonių licencijavimas ir kainodara bei vartotojų švietimo gerinimas.

Turint omenyje tai, kad reguliavimas yra sudėtingas procesas mėginant suderinti vartotojų, rinkos dalyvių bei valdžios poreikius, reikia suvokti, kad šios institucijos „žongliravimas“ bandant priimt teisingiausius įmanomus sprendimus itin veikia tiek energetiką, tiek ir visą ekonomiką. Reikia tikėtis, kad VKEKK ir toliau sėkmingai vykdys savo planus.

Daugiau informacijos ir naujienų galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Viktorija Tuzaitė
Vilniaus universiteto
Jaunųjų energetikų klubas

VU JEK primena, kad galite žiūrėti seniau organizuotos paskaitos apie Komisijos veiklą vaizdo įrašą ir rasti kitą su tuo susijusią informaciją mūsų tinklapyje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą