2017 m. liepos 18 d., antradienis

VU JEK pateikė pastabas Nacionalinei energetinės nepriklausomybės strategijai


Šiuo metu yra paskelbtas naujos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas, prie kurio tobulinimo stengiasi prisidėti ir VU JEK.

VU JEK nuomone, Projekte yra pateikiama daug gerų idėjų, kaip stiprinti Lietuvos energetinį saugumą. Visgi panašu, kad nėra atlikta (arba šiame dokumente nepateikiama) kiekvieno iš sprendimų įgyvendinimo galimybių analizė (ypatingai pabrėžiant galimus finansavimo būdus, kaštų naudos analizes, taip pat teisinius įgyvendinimo klausimus ir kita). Strategijoje pateikiami tikslai nėra konkretūs ir pamatuojami. Atsižvelgus į tai, kartu su strategija turėtų būti pateiktas strategijos įgyvendinimo planas su konkrečiomis priemonėmis strategijoje išsikeltiems tikslams pasiekti, kaip įtvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnyje. Projekte nepakankamai detaliai pateikiama Lietuvos artimiausių kaimynių, su kurių sistemomis Lietuva siekia gilesnės integracijos (Latvija, Estija, Lenkija, Švedija), energetikos vystymo planų analizė ir galimo šių šalių energetikos plėtros poveikio Lietuvos energetikai analizė. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte vienas pagrindinių tikslų yra Lietuvos energetikos sujungimo su kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių energetikos sistemomis stiprinimas, pirmiausia yra būtina žinoti, kokius darbus savo energetikos sistemose atlikti yra numačiusios kaimyninės šalys ir, tik žinant kaimyninių šalių energetikos sričių vystymo krypčių kontekstą, galima priimti sprendimus dėl savo šalies energetikos strategijos turinio. Taip pat Projektas, kiek įmanoma turėtų būti derinamas su kitomis valstybėmis ir jų strategijomis. Verta pažymėti, kad galvodami apie tolimesnį regiono energetikos sistemų darbo apjungimą, derėtų apsvarstyti galimybę rengti bendros regiono energetikos strategijos projektą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą